Sie befinden sich hier :
 •  » ev
 •  » Yardım nedir
 •  » Kendi kendine yardım grup çalışmasında yaşanan zorluklar
 • RSS-Feeds
 • Print Page
 • search
Schriftgröße:kleiner|normal|größer
 

Kendi kendine yardım grup çalışmasında yaşanan zorluklar

Hände liegen nach oben geöffnet im Kreis nebeneinander

Grup çalışması, her zaman belirli bir dinamik gerektirir. Her aşamada zorluklar yaşanabilir.

Kendi kendine yardım gruplarında insanlar, gerçi benzeri bir soruna ama buna rağmen çok farklı kişiliklere sahip olan insanlar ile biraraya gelirler.  Her grupta farklı görüşler, ilgi odakları ve ihtiyaçlar biraraya gelir. Bu son derece normal olup, aslında sorun sebebi de değildir. Sorun, farklı görüşler ve çıkış noktaları değil, bunlara nasıl yaklaşıldığıdır.

Başlangıç aşamasındaki zorluklar

Aşağıdaki zorluklar yaşanabilir:

 • Üyeler, gruba nasıl dahil olacaklarını ve kendileri hakkında başkalarına bilgi aktaracaklarını bilemezler.
 • Yardım beklentisi, aktifleşmeye hazır olmanın önüne geçer, yani yardıma ihtiyaç duyanlar, öncelikle başkalarından yardım gelmesini umarlar (tüketim eğilimi).
 • Grup gidişatının sorumluluğu, “grup yöneticisine” veya muhatap kişiye yüklenir.
 • Yapılması gereken işleri hep aynı kişiler üstlenir.
 • Grup, ya çok fazla ya da çok az kişiden oluşur.
 • Sorun ya da beklentiler çok çeşitlidir.
 • Amaç ve tarz hakkında uzlaşma sağlanamaz.
 • Organizasyona yönelik asgari koşullarda anlaşma sağlanamaz (örneğin mekan, toplantı saatleri).
 • Bir çekirdek grup oluşmuş olması nedeniyle, yeni üyelerin gruba entegre olmalarında güçlük yaşanır. Bunun tersi de mümkündür: Grup henüz iç istikrarına kavuşmadığı için yeni üyelerin sindirilmesinde zorluk çekilir.  Bunun doğuracağı dalgalanmalar, grubu tehlikeye sokabilir.

Gelişim sürecinde ve onu izleyen süreçteki zorluklar

Her kendi kendine yardım grubu, grubun gücünü ve iç dinamiğini belirleyen kendi stil ve yapılarını geliştirir. Burada zorluklar da yaşanmaz değil:

 • Aktiften daha çok pasif üye vardır. Pasifler, aktiflerin grubu ayakta tutmasını beklerken, aktifler ise, kendilerinden çok şey istendiği hissine kapılırlar.
 • Kendi kendine yardım grubunda belirli görevler baskın yapıda ya da aktif kişiler tarafından üstlenilir.  Grup kendisini resmi (olmayan) yöneitici olarak görülen tek tek üyelere göre yönlendirmeye başlar.
 • Üyeler, grup içi anlaşmazlıklara, gruptan uzak durarak tepki verirler. Bu ise, küçük grupların ayakta kalmasını tehlikeye sokabilir.
 • Güç durumlarda grupların kaynaştığı hiç de nadir değildir. Grubun yeni üyelere açık olup olmadığı kararı büyük anlam taşır. Aşırı iniş-çıkış veya dalgalanmalar (‘piyasa karakteri’),  grup gelişiminin sürekliliğini ve istikrarını tehlikeye sokabilir.
 • Kendi kendine yardım grubunun birarada tutulabilmesi için önemli bir faktör de, açık, dürüst ve cazip bir grup ortamının yaratılmasını sağlayacak olan  karşılıklı sempatidir. Eğer grup üyeleri arasında antipati mevcut ise ve bunun üzerinde konuşulmazsa, bunlar, grup atmosferini olumsuz etkiler.
 • Kendi kendine yardım grubundan beklentiler ile bu beklentilerin yerine getirilmesi imkanı arasındaki derin farklılıklar, grubun yılgınlaşmasına ve/veya dağılmasına yol açabilir.
 • Kişilerin uzmanlar aracılığıyla (örn. doktorlar, terapistler) kendi kendine yardım gruplarına ‘havale edilmeleri’, problem yaratabilir.  Bunların pek çoğunun kafasında kendi kendine yardım kavramı açık değildir ve kendileri hiç bir şey yapmadan sorunları için hemen yardım beklerler (tüketim eğilimi).

Yön bulma ve dışa açılmada zorluklar

Uzun süredir varolan bir kendi kendine yardım grubunun üyeleri, konularıyla yoğun biçimde ilgilenmekten kendi dallarında uzman haline gelirler. Sorunlarını kabullenmiş, onunla yaşamayı öğrenmiş veya hatta onu yenebilmişlerdir. Bu sayede, aynı konuda yardıma ihtiyacı olanlara sorunlarını yenmelerinde yardımcı olma yolunda kendi yeteneklerini ortaya koyma isteği doğar (örneğin danışmanlık yoluyla).

Böylelikle içine kapalı olarak yola koyulan kendi kendine yardım grubu, zaman içerisinde çalışma alanını ve hedeflerini dışarıya doğru geliştirmeye başlar.  Yardıma ihtiyaç duyan grup dışındakilere fahri olarak bilgilendirme ve danışma hizmeti veren bir çekirdek grubun oluştuğuna sıkça rastlanır.  Kendi kendine ve başkalarına yardım arasındaki sınırlar dağılır.

Bu aşamada hem kendi kendine yardım grubunu etkileyen ama hem de danışma hizmeti veren üyelerin rol çatışmasına (tek tek bireylere fazla yüklenme ya da bunların baskın olma istekleri, fahri görevin boyutlarının genişletilmesi v.b.) yol açabilecek sorunlar yaşanabilir. Tam da bu kritik durumda üyelerin birbirlerine açık olmaları ve ortak hedefler ve yollardan emin olunması, grubun devam etmesinin önkoşulunu teşkil eder. Deneyimli proje elemanlarından alınacak tavsiyeler veya süpervizyon yoluyla zamanında yardım, hayal kırıklarının önüne geçilmesini sağlar.